Expedice Broumovy '06
Broumov (CZ) - Braúna (BR) - Nueva Braunau (CL)
Prezentace cesty do Braúna (BR) a Nueva Braunau (CL) v roce 2006
Fotografie z cesty do Braunau (DE) v roce 2007
Fotografie z cesty do Braunau am Inn (AT) a Braunau (CH) v roce 2010
Prezentace cesty Ing. Jana Neumanna z cesty po Chile v roce 2014

Konečně "doma"

Do města Puerto Varas jsme dorazili 12. listopadu v 10 hodin dopoledne. Město je největším přístavem (španělsky Puerto) na břehu sedmdesátikilometrového jezera Llanquihue. Je sídlem vojenské posádky a námořního velitelství celého jezera. Tak jako v každé obci okolo jezera je i tady německá škola Colegio germania, kde je podstatná část vyučování v německém jazyce, protože tu žije hodně potomků německých kolonistů - první z nich přišli do této oblasti v roce 1852. Na příštích osm dní se toto město stane našim domovem.


Další fotografie


Ihned po příjezdu do města jsme z autobusového terminálu odjeli k sestrám Apelovým, kde jsme měli předem zajištěné ubytování. V domě kde bydlíme, byla kdysi první německá škola. Obě sestry mluví plynule německy,takže nemáme problémy s konverzací. Jsou to staré svobodné dámy, které svůj dům už několik desítek let pronajímají turistům, což lze zjistit nahlédnutím do knihy návštěv.


Další fotografie


Po vybalení věcí a hygieně jsme odjeli místní dopravou do centra města a vykonali několik zdvořilostních návštěv. První byla u Mária Weissera, který spolu s manželkou Mariannou navštívil Broumovsko v roce 2oo1 a jehož předkové pocházejí z Jetřichova. V odpoledních hodinách jsme potom zašli do Colegia germania, kde bydlí pater Josef Neudorfer - duchovní otec potomků našich kolonistů. Tam jsme se dohodli na programu besedy s potomky broumovských kolonistů a bylo domluveno, že škola nám dá k dispozici promítací sál a byl dohodnut termín besedy na pátek 17.11. v 19.30 hodin.


Další fotografie


Další den v pondělí 13.11. jsme zašli na městský úřad a pozvali jsme pana starostu dr. Bahamondeho na naši páteční besedu. Bylo nám přislíbeno, že beseda bude propagována v městském tisku. Potom jsme ještě v Puerto Varas navštívili městský Club Alleman (německý klub), kde jsme veden9 pozvali na naši páteční besedu.


Další fotografie


Odpoledne jsme autem společně s paterem Neudorfem odjeli do Nueva Braunau (Nového Broumova). Je to malé provinční dvojapůltisícové městečko, vzdálené cca 6 km od města Puerto Varas. Protože nemá vlastní obecní samosprávu, je organizačně přidruženo pod správu města Puerto Varas. Původně v městečku bydleli obchodníci, řemeslníci a kolonisti z Broumovska, kteří neměli zájem o polnosti. Ti, kteří se chtěli věnovat zemědělství, dostali svoje pozemky v oblasti Linia Cruzada, která je vzdálená dalších 5 km od centra obce. První němečtí kolonisté v roce 1852 obdrželi od chilské vlády po 100 quadros půdy, což je asi 150 hektarů. První kolonisté z Broumovska odpluli z Hamburku na lodi Wandrahm 21.11.1871 a v přístavu Puerto Montt (v tom čase Melipulli) přistáli 29.2.1872. Tito kolonisté už dostali pouze po 50 quadros, tedy po 75 hektarech. Nebyla to samozřejmě zemědělská půda, ale prales, který se musel vyklčovat a zkultivovat. Na základě tehdejšího zvacího dopisu chilské vlády, který visel ve své době u nás ve městě na Staré radnici, dostali kolonisté první rok osivo, nářadí, jídlo a příděl prken na postavení příbytku. Další rok se už museli o sebe postarat sami. V obci Nueva Braunau postavili naši kolonisté kostel Santa Roza a školu. Také na Linii Cruzada stojí původní kostel Panny Marie pomocné a jejich první stará škola z roku okolo 1890, která je dodnes v provozu. Vedle kostele Panny Marie je původní hřbitov, kde je možné vysledovat hroby jednotlivých rodin od kolonistů ještě narozených na Broumovsku až po současnost.


Další fotografie


Z Linie Cruzada jsme odjeli do Muzea Antonio Felmer, které je na okraji Nueva Braunau. Tam jsme se sešli s jeho zakladatelem Antoniem a jeho synem Pedrem. V muzeu jsou vystaveny předměty denní potřeby, zemědělské náčiní a hudební skříně, používané v době příchodu prvních kolonistů. Jeho součástí je i genealogický archív. Z muzea jsme s páterem José (čti chozé), jak mu všichni říkají, do vesnice Pichi Laguna, kde je postavena malá kaplička pro kopii broumovské Madonny (traumaturga brauensis), kterou dostal pater José od broumovských benediktinů z Rohru, při tamní návštěvě kláštera v roce 2001.


Další fotografie


Na zpáteční cestě jsme v obci Llanquihue navštívili Richarda Bergera Meiera, který minulý měsíc navštívil Broumov, ostatně letos už potřetí. Předtím v roce 2002 a 2004.


Další fotografie


 


© 2006 Pavel Trojan, e-mail: trojanp@seznam.cz
© 2006 Ing. Jan Neumann, e-mail: jan.neumann@worldonline.cz

www.neumann-reisen.info